به منظور خودکفایى در مطالعه مغناطیس طبیعى موجود در سنگ‌ها و رسوبات و همچنین بررسى توده‌هاى گرانیتى و واحدهاى رسوبى و دگرگونى، آزمایشگاه محیط و دیرینه‌مغناطیسى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور آغاز به کار کرد. به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور به‌منظور خودکفایى از ارسال نمونه‌هاى آزمایشگاهى به خارج از کشور و توسعه و ارتقاء بررسى‌هاى مغناطیس طبیعى سنگ‌ها و رسوبات و همچنین مطالعه توده‌هاى گرانیتى و واحدهاى رسوبى و دگرگونى، آزمایشگاه محیط و دیرینه‌مغناطیسى این سازمان فعالیت خود را به طور رسمى آغاز کرد.

به منظور خودکفایى در مطالعه مغناطیس طبیعى موجود در سنگ‌ها و رسوبات و همچنین بررسى توده‌هاى گرانیتى و واحدهاى رسوبى و دگرگونى، آزمایشگاه محیط و دیرینه‌مغناطیسى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور به‌منظور خودکفایى از ارسال نمونه‌هاى آزمایشگاهى به خارج از کشور و توسعه و ارتقاء بررسى‌هاى مغناطیس طبیعى سنگ‌ها و رسوبات و همچنین مطالعه توده‌هاى گرانیتى و واحدهاى رسوبى و دگرگونى، آزمایشگاه محیط و دیرینه‌مغناطیسى این سازمان فعالیت خود را به طور رسمى آغاز کرد.

به گفته دکتر حبیب على‌محمدیان، مسوول آزمایشگاه ‌‌دیرینه‌مغناطیسى سازمان زمین شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور با راه‌اندازى این آزمایشگاه و بهره‌گیرى از روش‌هاى مغناطیسى آن، براى مطالعات تکتونیک و ژئودینامیکى امکانات جدیدى فراهم شده که این تجهیزات در مطالعات باستان‌شناسى، محیط‌زیست و تغییرات آب‌و‌هوایى نیز کاربرد دارد.

وى یادآور شد: مشابه چنین دستگاه‌هایى در ایران وجود نداشته و تا به امروز همه نمونه‌ها جهت انجام آزمایش‌هاى مورد نیاز به خارج از کشور ارسال مى‌شد که خوشبختانه با راه‌اندازى آزمایشگاه‌ مغناطیس‌سنجى در سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور از ارسال نمونه‌ها به خارج از کشور بى‌نیاز خواهیم ‌شد.

على‌محمدیان با بیان ‌اینکه دستگاه‌هاى مورد نیاز آزمایشگاه مغناطیس‌سنجى از جمهورى‌چک تهیه شده است، تصریح کرد: این کشور تجربه خوبى در زمینه تولید و نگهدارى تجهیزات مغناطیس‌سنجى دارد و تاکنون آزمایشگاه‌هاى مشابه را در ده‌ها کشور اروپایى و آمریکایى از نظر دستگاهى و نرم‌افزارى تامین نموده است که مى‌توان به آزمایشگاه‌هاى مغناطیس‌سنجى در دانشگاههاى مختلف کشورهاى فرانسه، آلمان و ایالات‌متحده اشاره نمود.

مسوول آزمایشگاه دیرینه‌‌مغناطیسى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در خصوص نحوه کار دستگاههاى مغناطیس‌سنجى‌ گفت: این دستگاه‌ها به کمک علم الکترونیک و  ژئوفیزیک، با حساسیت بالا قادر به اندازه‌گیرى مقادیر پایین ویژگى‌هاى مغناطیسى و تغییرات ثبت شده آن در سنگ‌ها و رسوبات هستند.

وى افزود: با راه‌اندازى سیستم فوق سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور قادر به مطالعه ویژگى‌هاى مغناطیسى سرزمین ایران در زمان‌هاى گذشته بوده و با استفاده از سن‌یابى مطلق مى‌توان زمان دقیق رویدادهاى مهم مغناطیسى در سنگها را تعیین نمود.

على‌محمدیان در پایان گفت: ویژگى‌هاى مغناطیسى محیط در زمان رسوب‌‌گذارى و سرد‌شدن مواد آتشفنشانى در سنگ‌ها ثبت مى‌شود،‌  که بر همین اساس مى‌‌توان با اندازه‌گیرى خواص مغناطیسى سنگ‌ها و موقعیت کنونى آن نسبت به شمال مغناطیسى، اطلاعات ارزشمندى از رویدادهاى زمین‌شناسى در زمان‌هاى گذشته بدست آورد.
منبع: GSI.ir