معدن
مقطع تحصیلی : كارشناسی،كارشناسی ارشد،دكتری

آدرس سایت : http://www.sut.ac.ir/main/
  مشخصات دانشکده
(تاریخچه و امکانات علمی پژوهشی) :

 فعالیتهاى آموزشى دانشگاه از سال 1369 با پذیرش 48 نفر دانشجو در رشته مهندسى مواد، گرایش ریخته‌گرى آغاز شد. هم‌ اکنون بعد از گذشت بیش از پانزده سال فعالیت آموزشى، دانشگاه در 11 رشته در مقطع کارشناسى و 26 رشته در مقطع کارشناسى‌ ارشد و در 4 رشته در مقطع دکترى به فعالیت آموزشى خود ادامه مى دهد .ضمناً با تاسیس آموزشکده فنى ورزقان در سال تحصیلى 83-82 در دو گرایش استخراج معدن و کانه‌آرایى در مقطع کاردانى اقدام به پذیرش دانشجو نموده است . دانشکده‌هاى مهندسى مواد، مهندسى شیمى، مهندسى معدن، مهندسى برق و مهندسى عمران از جمله دانشکده‌هایى هستند که در رشته‌ ها و گرایشهاى مختلف اقدام به پذیرش دانشجو مى‌نمایند و دانشکده علوم پایه در حال حاضر مسئولیت ارائه دروس علوم پایه و معارف را به عهده داشته و در مقطع کارشناسى ارشد در رشته های ریاضى و فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو نموده است .گروه مهندسى معدن این دانشگاه فعالیت خود را با 41 دانشجو در رشته اکتشاف معدن از سال تحصیلى 74-1373 آغاز کرده است. اعضا هیئت علمى این گروه 10 نفر و تعداد دانشجویان ان 215 نفرمى باشد که در رشته هاى اکتشاف واستخراج معدن در مقطع کارشناسى وبا7 دانشجو در مقطع کارشناسى ارشد رشته اکتشاف معدن در حال فعالیت است.