نام استان : اردبیل
مرکز استان: اردبیل
مساحت : 18050
کیلومتر مربع
جمعیت: 1168011نفر

مرکز استان: اردبیل
مساحت : 18050
کیلومتر مربع
جمعیت: 1168011نفر
شهرهای مهم: اردبیل، بیله سوار، نمین، نیر ، گرمى،‌ پارس آباد، مشکین شهر ، خلخال
استان های همسایه
از شمال به کشور آذربایجان؛ ازجنوب به استانهاى زنجان؛ از شرق به استانهاى گیلان و از غرب به استان آذربایجان شرقى محدود است .
جغرافیا:   استان اردبیل بین طول هاى جغرافیایى ´55 °48 تا ´17 °44 شرقى و عرضهاى جغرافیایى ´42 °39 تا ´06 °37 شمالى قرار دارد این استان داراى 9 شهرستان، 21 بخش، 19 شهر و 63 دهستانمى باشد.