به منظور جمع‌آورى و متمرکز کردن اطلاعات زمین‌شناسى دریایى کشور، سایت مرکز تحقیقات زمین‌شناسى دریایى بندرانزلى راه‌اندازى شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، دکتر پانته‌آ گیاهچى مسوول مرکز تحقیقات زمین‌شناسى دریایى بندرانزلى از راه‌اندازى سایت این مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازى این بخش در سایت مرکزى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور بسترسازى مناسب و مقدمات جمع‌آورى و متمرکز کردن اطلاعات پایه در بخش زمین‌شناسى دریایى کشور فراهم شده است.

به منظور جمع‌آورى و متمرکز کردن اطلاعات زمین‌شناسى دریایى کشور، سایت مرکز تحقیقات زمین‌شناسى دریایى بندرانزلى راه‌اندازى شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، دکتر پانته‌آ گیاهچى مسوول مرکز تحقیقات زمین‌شناسى دریایى بندرانزلى از راه‌اندازى سایت این مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازى این بخش در سایت مرکزى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور بسترسازى مناسب و مقدمات جمع‌آورى و متمرکز کردن اطلاعات پایه در بخش زمین‌شناسى دریایى کشور فراهم شده است.

وى با بیان این‌که این سایت قابلیت معرفى اهداف مدیریت زمین‌شناسى دریایى واحد بندرانزلى را خواهد داشته، یادآور شد: با راه‌اندازى این سایت علاوه بر کاهش حضور ارباب‌رجوع به اطلاعات موردنیاز، اجراى فعالیت‌ها با سرعت بیشترى انجام مى‌شود و همه اطلاعات در زمینه گردهمایى‌ها، مقاله‌ها، پیوندها، آلبوم تصاویر، گزارش‌ها، پرسش و پاسخ در حیطه علوم دریایى در استان گیلان و سراسر کشور در یک مکان جمع‌آورى مى‌شود.

گیاهچى افزود: در حال حاضر این سایت به جمع‌آورى اطلاعات بیشترى از زمین‌شناسى دریایى مى‌پردازد و توسعه آن نیز با همکارى مدیریت زمین‌شناسى دریایى سازمان زمین‌‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور نهایى خواهد شد.

مسوول مرکز تحقیقات زمین‌شناسى دریایى بندرانزلى با بیان این‌که برگزارى کنفرانس بین ارگان‌هاى دولتى و دانشگاه‌ها، راه‌اندازى اتوماسیون مرکز بندرانزلى، تبادل اطلاعات از طریق کارشناسان در بهبود ساختار این مدیریت تاثیرگذار خواهد بود، یادآور شد: با ایجاد ساختار مناسب براى فناورى اطلاعات وایجاد پایگاه اطلاع‌رسانى به‌وسیله شبکه اطلاع‌رسانى در وزارت صنایع‌ومعادن، مدیریت زمین‌شناسى دریایى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور بیش از گذشته منشا خدمتگزارى خواهد بود.

منبع:GSI.ir