معدن
مقطع تحصیلی : كارشناسی

آدرس سایت : www.azad.ac.ir
  مشخصات دانشکده
(تاریخچه و امکانات علمی پژوهشی) :

  از آنجایی که اساس فعالیت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بر  نیروهای متخصص در رشته های فنی و مهندسی استوار است لذا دانشکده فنی و مهندسی همزمان با فعالیت دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد و در 5 رشته در مقطع فوق دیپلم اقدام به پذیرش دانشجو نمود. اکنون این دانشگاه بزرگترین دانشگاه فنی و مهندسی از نظر وسعت و تعداد دانشجو در سطح کل کشور ایران می باشد .دانشجویان این دانشگاه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل می باشند. این دانشگاه یکی از قویترین دانشگاههای فنی و مهندسی در مقایسه با دانشگاههای دیگر میباشد و متخصصین و افراد کار آزموده ای را  همه ساله به جامعه تحویل می دهد . دانشجویان این دانشگاه در مسابقات سراسری جهانی در رشته های خود نیز شرکت می کنند. و مقام و رتبه های چشمگیری در این زمنیه کسب کرده اند.دانشجویان این دانشکده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی اقدام به برگزاری دوره های قراردادی با سازمانها و ارگانها نیز می نماید. از دیگر امکانات این دانشکده می توان از مراکز تخصصی نام برد که زیر نظر گروههای آموزشی فعالیت می کنند و عبارتند از: مرکز تخصصی برق و الکترونیک و کامپیوتر، مکانیک عمومی و پایه که این مراکز در دروسی که احتیاج به آزمایشگاه و کارگاه دارند به دانشجویان رشته های فنی و مهندسی سرویس می دهند.در سال 1382 دو رشته مهندسی نساجی - شیمی علوم الیاف و نیز مهندسی عمران -عمران نیز به رشته های تحصیلى این دانشکده اضافه شده اند  و امید است که روز به روز بتوانیم رشته های بیشتری را در زمینه فنى و منهدسى در دانشکده داشته باشیم.همچنین این دانشکده از مهرماه سال 1381 در رشته کارشناسی معماری دانشجو پذیرفته است.