معاون منابع انسانى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران اعلام کرد: در سال گذشته حدود 100 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع معدنى کشور ایجاد شد. غلامرضا نقره" با بیان این مطلب افزود: در ازاى ایجاد یک شغل مستقیم در صنایع معدنى 15 شغل غیرمستقیم ایجاد مى‌شود که با احتساب این رقم، میزان اشتغال توسط ایمیدرو در سال گذشته به حدود 100 هزار نفر رسید.

معاون منابع انسانى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران اعلام کرد: در سال گذشته حدود 100 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع معدنى کشور ایجاد شد. غلامرضا نقره" با بیان این مطلب افزود: در ازاى ایجاد یک شغل مستقیم در صنایع معدنى 15 شغل غیرمستقیم ایجاد مى‌شود که با احتساب این رقم، میزان اشتغال توسط ایمیدرو در سال گذشته به حدود 100 هزار نفر رسید.وى با بیان اینکه ایجاد اشتغال در طرح‌هاى توسعه‌اى از وظایف معاونت منابع انسانى ایمیدرو است، افزود: در سال جارى نیز با اجراى طرح‌هاى ایمیدرو و همچنین طرح‌هاى توسعه‌اى شرکت‌هاى تحت پوشش، بیش از چهار هزار شغل مستقیم در بخش فولاد، آلومینیوم، مس و معدن ایجاد خواهد شد.نقره ادامه داد: در راستاى سیاست دولت نهم و تاکید وزیر صنایع و معادن، ایمیدرو در سال جارى نسبت به تبدیل وضعیت حدود 10 هزار نفر از نیروهاى پیمانکار شاغل در واحدها با انعقاد قرارداد مستقیم اقدام کرد. وى افزود: این تصمیم علاوه بر ایجاد تعهد بیشتر براى انجام کار، سبب امنیت شغلى براى نیروهاى شاغل شده است.نقره با بیان اینکه عمده طرح‌هاى اجرا شده و در دست اجراى ایمیدرو در مناطق کمتربرخوردار کشور بوده است، افزود: از جمله این طرح‌ها مى‌توان به طرح‌هاى هشت ‌گانه فولاد استانى اشاره کرد که علاوه بر ایجاد تحول در این مناطق سبب امیدوارى جوانان استان‌هاى مورد نظر نسبت به آینده شده است.
منبع: ایرنا