معاون منابع انسانى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) گفت: بیش از 300 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن به‌منظور افزایش ایمنى معادن، در قالب طرح فاجد (فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهى) جذب معادن کشور مى‌شوند.

معاون منابع انسانى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) گفت: بیش از 300 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن به‌منظور افزایش ایمنى معادن، در قالب طرح فاجد (فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهى) جذب معادن کشور مى‌شوند. "غلامرضا نقره" افزود: دانش‌آموختگان یادشده، پس از طى یک دوره آموزشى ایمنى معادن توسط موسسه آموزشى پژوهشى صنایع و معادن، به معادن کشور به‌ویژه معادن استخراجى اعزام خواهند شد.وى اظهار داشت: براى کاربردى کردن نیروهاى مورد نظر براى فعالیت در معادن کشور، کمیته‌اى مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، ایمیدرو و موسسه آموزشى پژوهشى بر جذب این نیروها نظارت خواهند کرد.نقره یادآور شد: در سال گذشته نیز 700 نفر از دانش‌آموختگان رشته معدن در معادن بخش خصوصى کشور جذب شدند.معاون منابع انسانى ایمیدرو گفت: سازمان توسعه معادن همچنین به منظور توانمند کردن فعالان بخش خصوصى معادن، از ابتداى سال جارى تاکنون حدود دو هزار دوره آموزشى را براى آنان برگزار کرده است.
منبع: ایرنا