محدوده‌هایى از ذخایر شیل‌هاى بیتومین‌دار براى نخستین بار در کشور در استان چهارمحال بختیارى کشف شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، مهندس بهروز برنا، مدیر امور اکتشاف این سازمان گفت: براى اولین بار است که چنین محدوده‌اى از شیل‌هاى بیتومین‌دار به این وسعت در کشور کشف مى‌شود.

محدوده‌هایى از ذخایر شیل‌هاى بیتومین‌دار براى نخستین بار در کشور در استان چهارمحال بختیارى کشف شد.

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، مهندس بهروز برنا، مدیر امور اکتشاف این سازمان گفت: براى اولین بار است که چنین محدوده‌اى از شیل‌هاى بیتومین‌دار به این وسعت در کشور کشف مى‌شود.

وى با بیان این‌که هنوز میزان ذخیره قطعى ماده معدنى کشف شده مشخص نشده و کارشناسان در حال اکتشافات تکمیلى در این زمینه هستند، یادآور شد: شیل‌هاى بیتومین‌دار نوعى ماده معدنى مشابه قیر طبیعى هستند که کاربرد فراوانى در صنایع مختلف دارند و به عنوان کاتالیزور در صنایع شیمیایى به کار مى‌روند.

برنا در پایان گفت: همچنین اخیرا" ذخایرى از پتاس ‌در استان آذربایجان شرقى و ذخیره‌هایى نیز در استان زنجان کشف شده که کارشناسان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در حال شناسایى دقیق محدوده آن هستند.