علامت اختصاری عنصر :F
اثرات فلوئور بر سلامتى انسان: مقدار اندکى از فلوئور در آب، هوا، گیاهان و جانوران وجود دارد. انسان از طریق غذا و آب آشامیدنى و تنفس میتواند فلوئور دریافت کند. فلوئورین با نسبتهاى مختلف در انواع مختلف غذا وجود دارد. چاى و پوسته صدفها داراى مقدار زیادى فلوئور میباشد.


علامت اختصاری عنصر :F

اثرات فلوئور بر سلامتى انسان: مقدار اندکى از فلوئور در آب، هوا، گیاهان و جانوران وجود دارد. انسان از طریق غذا و آب آشامیدنى و تنفس میتواند فلوئور دریافت کند. فلوئورین با نسبتهاى مختلف در انواع مختلف غذا وجود دارد. چاى و پوسته صدفها داراى مقدار زیادى فلوئور میباشد.
فلوئور براى مقاوم شدن استخوانهاى بدن انسان یک عنصر اساسى محسوب میشود. اگر فلوئور در خمیر دندان به کار رود و دو بار در روز مصرف شود، مانع پوسیدگى دندان میشود. جذب و مصرف بیش از اندازه فلوئور باعث پوسیدگى دندان، پوکى استخوان، مشکلاتى در کلیه ها، سیستم عصبى و ماهیچه ها میگردد.
گاز فلوئور در صنعت تولید میشود. این گاز بسیار خطرناک است، به طوریکه در غلظتهاى بالا باعث مرگ میشود. اگر غلظت گاز فلوئور پایین باشد، سبب آسیبهایى گوش و چشم میگردد.

اثرات فلوئور بر محیط زیست: فلوئوربه طور طبیعى در پوسته زمین، جاییکه سنگها، زغالسنگ و خاک رس وجود دارد، پیدا میشود. فلوئور در خاکى که توسط باد جابجا شده است، رها میشود. فلوئورید هیدروژن از طریق فرآیند احتراق که در صنعت انجام میشود، وارد هوا میشود. سپس فلوئوریدهایى که وارد هوا شده اند، وارد زمین و آب میگردند. وقتیکه فلوئور به ذرات بسیار ریز مى چسبد، براى مدت زمان طولانى میتواند در هوا باقى بماند.
زمانیکه فلوئور از هوا وارد آب میشود، در رسوبات ته نشین میگردد و زمانیکه فلوئور وارد خاک میشود، فلوئور به ذرات خاک متصل میشود. فلوئور در طبیعت از بین نمیرود، بلکه از شکلى به شکل دیگر در مى آید.
فلوئورى که در خاک جمع شده است، وارد گیاهان میشود. میزان فلوئورى که توسط گیاه جذب میشود به عواملى مانند نوع گیاه، نوع خاک و مقدار و نوع فلوئورى که در خاک موجود است، بستگى دارد. در مورد گیاهانى که به فلوئور حساس هستند، حتى غلظتهاى پایین فلوئور هم باعث کند شدن رشد گیاه و آسیب به برگ آنان میشود.
جانورانى که از گیاهان حاوى فلوئور تغذیه میکنند، مقدار زیادى فلوئور در بدن آنها جمع میشود. فلوئور به مقدار زیاد جذب استخوان میشود. در نتیجه، جانورانى که درصد بالاى فلوئور دریافت میکنند، از بیماریهاى پوسیدگى دندان و از بین رفتن استخوان رنج میبرند. فلوئور زیاد سبب کندى جذب غذا شده و از رشد بدن جانور جلوگیرى به عمل مى آید. در نهایت، فلوئور باعث میشود که در هنگام تولد، نوزاد جانورکم وزن باشد.
اشکال دیگر :
اکسید فلوئور OF2
هیدرید فلوئور HF
تترا فلوئورید کلر ClF5 ، تری فلوئورید کلر ClF3 ، فلوئورید کلر ClF
منابع : کانی فلوریت
کاربرد : درخنک کننده ها و CFC های دیگر کار برد دارد . همچنین درساخت خمیر دندان ، فلوراید سدیم ، فلوراید قلع و تفلونها بکار می رود .

فلوئور عنصری گازی شکل به رنگ زرد کمرنگ با بخار مایل به سفید است که در سال 1886 توسط henri mossian شیمیست فرانسوی کشف گردید . این عنصر در طبیعت از کانیهائی مانند فلوریت ، کریولیت ، فلور ،آپاتیت ،توپاز بدست می آید .
فلوئور در گروه 17 جدول تناوبی قرار دارد که به سری هالوژن معروف است . بیشترین الکترونگاتیویته را در بین عناصر دیگر دارد . فلور گازی خورنده است که با اجسام آلی و غیر آلی واکنش می دهد . فلور در آب با شعله روشن می سوزد. در پروژه های بمب اتمی وانرژی هسته ای هنگامی که اورانیوم از گاز UF6جدا می شود ، به مقدار زیاد تولید می شود . در حال حاضر ایمنی های مناسبی برای فلور ارائه می شود که می توان فلور را به صورت مایع و در مقدار تن حمل کرد.
ترکیباتی از فلور با گازهای نجیب از قبیل گزنون ، رادون و کریپتون به دست می آید . عنصر فلور و یون فلورید بسیار سمی هستند .

فلوئور واکنش پذیرترین و الکترونگاتیویته ترین عنصر در بین تمام عناصر است. این عنصر به رنگ زرد کمرنگ و گاز خورنده با خاصیت واکنش پذیری با بیشتر مواد آلی و غیر آلی است. همه فلزات ،شیشه، سرامیک، کربن و حتی آب در فلوئور با شعله روشن می سوزند. در پروژه های بمب اتمی و انرژی هسته ای این عنصر کاربرد دارد.
فلوئور و ترکیبات آن برای تولید اورانیوم و بیش از 100 ترکیب شیمیایی فلوئور شامل بیشتر پلاستیکهای حرارت بالا کاربرد دارد. اسید هیدروفلوریک برای روشنایی چراغها و لامپها استفاده می شود. فلوئور هیدروکربنها استفاده گسترده ای در تهویه هوا و صنایع برودتی دارد.
فلوئور قابلیت حلالیت در آب را دارد . از این عنصر در خمیردندانها برای پایداری و استحکام دندادن استفاده می شود و همینطور برای دندانسازی نیز کاربرد دارد. از این عنصر برای مطالعه سوختهای هسته ای نیز استفاده می شود.
فلوئور می تواند جانشین هیدروژن در ترکیبات عالی شود و بیشمار ترکیب فلوئوری جدید ایجاد کند. ترکیبات فلوئور نیز با گازهای نادر مثل گزنون و رادون و کریپتون تایید شده است.
عنصر فلوئور و یون آن بسیار سمی هستند . این عنصر به حالت آزاد در طبیعت وجود دارد دارای بوی بد و تیز است حتی با عیار پایین در طبیعت قابل کشف است.

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر فلوئور :

عدد اتمی:9
جرم اتمی: 18.99840
نقطه ذوب : C°-219.6
نقطه جوش : C:-188.1
شعاع اتمی: Å 0.57
ظرفیت:7
رنگ: زرد کم رنگ
حالت استاندارد: گاز
نام گروه: 17
انرژی یونیزاسیون: Kj/mol 1680.6
شکل الکترونی: 1s2 2s2p5
شعاع یونی : Å 1.33
حالت اکسیداسیون: -1
دانسیته: 1.516
گرمای فروپاشی: Kj/mol 0.51
گرمای تبخیر : Kj/mol 6.54
گرمای ویژه: J/g Ko 0.82
دوره تناوبی:2

شماره سطح انرژی : 2
انرژی اولیه : 2
انرژی ثانویه : 7
درجه اشتعال : در حالت گازی غیر قابل اشتعال
شماره ایزوتوپ : 1
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
F-18 1.8 ساعت
F-19 پایدار