کانى جدید دلیرانیت به همت دانشمند ایرانى در منطقه زرشوران واقع در شمال شرق تکاب کشف شد.‌

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، محمدعلى مکى‌زاده مسئول موزه زمین‌شناسى دانشکده زمین‌شناسى دانشگاه اصفهان از کشف یک کانى جدید در شمال‌شرق تکاب خبر داد و گفت: این کانى به افتخار کاشف آن- پروفسور فرحناز دلیران، استاد دانشگاه کارلسروهه آلمان- به نام دلیرانیت نامگذارى شده است.

کانى جدید دلیرانیت به همت دانشمند ایرانى در منطقه زرشوران واقع در شمال شرق تکاب کشف شد.‌

به گزارش روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، محمدعلى مکى‌زاده مسئول موزه زمین‌شناسى دانشکده زمین‌شناسى دانشگاه اصفهان از کشف یک کانى جدید در شمال‌شرق تکاب خبر داد و گفت: این کانى به افتخار کاشف آن- پروفسور فرحناز دلیران، استاد دانشگاه کارلسروهه آلمان- به نام دلیرانیت نامگذارى شده است.

 وى اضافه کرد: این کانى به شکل یک گونه کمیاب در کانسار طلا-آرسنیک زرشوران در شمال شرق تکاب یافت شده که داراى ماتریکس شدید سیلیسى و رگچه‌هایى از اسفالریت و خاک‌هاى کمیابى مثل گالن و سولفوسات‌هاى مختلف است.

مسئول موزه زمین‌شناسى دانشکده زمین‌شناسى دانشگاه اصفهان با بیان این‌که دلیرانیت به شکل لانه‌هایى درهم از فیبرهاى سوزنى و نرم با درازاى 200 میکرون و پهناى چند میکرون دیده مى‌شود، درباره خصوصیات کانى دلیرانیت یادآور شد: دلیرانیت با رنگ‌هاى نارنجى-قرمز و با جلاى درخشان شبه الماسى به صورت شفاف دیده شده که تشعشع فلورسانس ندارد.