تولید طلا در مجتمع طلاى موته در سال جارى در مقایسه با سال 1387 با 20درصد افزایش به 30 کیلوگرم در ماه رسید. حمید منتظرى" مدیر عامل مجتمع طلاى موته با بیان این مطلب گفت: میزان تولید طلا با عیار 999 در این مجتمع طى سال جارى به 30 کیلوگرم در ماه رسید، در حالى که طى سال گذشته این میزان 25کیلوگرم در هر ماه بود.

وى با اشاره به برنامه هاى تحقیقاتى و پژوهشى پیش روى مجتمع براى فرآورى کانى پرمس طلا اظهار داشت: طى ماه آینده، خط تولید معدن سنجده به عنوان معدن پرمس طلا راه اندازى خواهد شد.وى افزود:فعالیت هاى حفارى اکتشافى درمعادن سنجده و دره اشکى توسط شرکت هاى پیمانکارى در حال انجام است و ذخیره معدن سنجده قابل توجه برآورد مى شود.مدیر عامل مجتمع طلاى موته با اشاره به سال اصلاح الگوى مصرف گفت: براى کاهش هزینه هاى تولید، اقدامهایى زیادى نظیر افزایش حجم تانک هاى لیچینگ، کاهش هزینه هاى تعمیرات و دریافت استانداردهاى معتبر صورت گرفته است.منتظرى در این خصوص اظهار داشت: هزینه هاى تولید هر کیلوگرم شمش طلا نسبت به چهارسال گذشته کاهش یافته و مجتمع طلاى موته اقتصادى تر شده است.