مدیرعامل شرکت ملى صنایع مس ایران گفت: تا پایان مردادماه سال جارى استخراج سنگ سولفورى از معادن مس سرچشمه و میدوک در استان کرمان و مس سونگون در استان آذربایجانشرقى در مجموع به 15 میلیون تن رسید که این میزان سه درصد نسبت به برنامه پیش‌بینى شده افزایش داشت.

"محمدهادى اردبیلى" افزود: مجموع کنسانتره تولیدى در کارخانه‌هاى تغلیظ مجتمع‌هاى مس سرچشمه، شهر بابک و سونگون نیز تا پایان مرداد ماه امسال به 384 هزار تن رسید که پنج درصد نسبت به برنامه رشد نشان مى دهد.رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملى صنایع مس ایران، اظهار داشت: مجموع مس آندى تولید شده در کارخانه‌هاى ذوب مجتمع مس سرچشمه و خاتون ‌آباد 109 هزار تن و مجموع مس خالص به‌ دست آمده (مس کاتدى) در پالایشگاه سرچشمه، امور لیچینگ و بیولیچینگ بیش از 87 هزار تن بود که یک درصد رشد را نسبت به برنامه سال نشان مى‌دهد.وى افزود: در مدت مذکور کنسانتره مولیبدن تولید شده به میزان سه هزار و 450 تن و کنسانتره فلزات گرانبها نیز معادل 260 تن تولید شد که به‌ترتیب 49 و 29 درصد نسبت به برنامه رشد داشت.اردبیلى افزود: در واحد ریخته‌گرى‌ها نیز بیش از 26 هزار تن مفتول مسى هشت میلیمترى تولید شده است. همچنین تولید کارخانه اسید سولفوریک این شرکت بیش از 16 هزار تن بود که رشد 8 درصدى را نسبت به برنامه سال 88 نشان داد.براساس این گزارش، برنامه امسال شرکت ملى صنایع مس ایران براى تولید مس کاتد 210 هزار تن است که تا پایان مردادماه 41 درصد آن محقق شده است.