مدیر عامل واحدصنعتى ومعدنى سنگ آهک پیر بکران گفت: میزان تولید واحدصنعتى ومعدنى سنگ آهک پیر بکران طى پنج ماه نخست سال جارى درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته،پنج درصد افزایش یافت.

محمدابراهیم توکلى دهکردى" افزود : طى پنج ماه نخست سال جارى 724هزار و854 تن آهک دانه بندى در این واحد تولید شد، در حالى که میزان تولیداین محصول در مدت مشابه سال 1387 ، حدود 694 هزار و54 تن بود.وى با اشاره به موارد مصرف این محصول تولیدى خاطرنشان کرد: بخشى از آهک دانه بندى شده(نوع 1250میلى متر و4080میلى متر) جهت تهیه آگلومره وفولادسازى به کارخانه ذوب آهن اصفهان ارسال مى شود و بخش دیگر درمصالح ساختمانى و صنایع عمرانى همچون بتن،جاده سازى مورد استفاده قرار مى گیرد.مدیر عامل واحد صنعتى و معدنى سنگ آهک پیر بکران درباره ذخیره این معدن گفت :میزان ذخیره معدن سنگ آهک پیربکران، 100میلیون تن است که تاکنون 30میلیون تن آن استخراج شده است.وى افزود: با توجه به وجود 70میلیون تن سنگ آهک ذخیره نیازى به اکتشاف نیست چراکه با احتساب 2میلیون تن استخراج در سال ، بیش از 30سال دیگر ذخیره سنگ آهک موجود است.