شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x: چاپ کردن و فرستادن نقشه هاى GIS با بهترین کیفیت با استفاده از پردازشگر محل تصویر عکسها (RIP ) .
  ادرس وب سایت : www.Geosoft.com
منبع:GSI.ir