شرکت سازنده : RockWare

تعمیم ArcView 8.x:اسکن و بررسى محل تصویر ( raster ) عکسها و همچنین تبدیل کردن به فرمت vector
  ادرس وب سایت : www.Geosoft.com
منبع:GSI.ir