این نرم افزار توسط شرکت GoldenSoftware تهیه شده است. و یک نرم افزار عمومی در زمینه توپوگرافی و  نقشه برداری می باشد. با ورود داده های برداشت منطقه شامل طول و عرض و ارتفاع، Surfer قادر است با متد های مختلف نقشه توپوگرافی، رقومی، عکس هوایی و ... را به صورت دوبعدی و سه بعدی تولید نماید و عملیاتی مانند مقطع زدن، علامت گذاری و ... را نیز انجام دهد. از دیگر خصوصیات این نرم افزار تعیین حجم بین دو رویه می باشد و بدین ترتیب حجم باطله برداری، ذخیره معدنی و ... قابل محاسبه می باشد.این نرم افزار تحت محیط سیستم عامل  Windows اجرا می گردد و با توجه به کاربری آسان و امکانات متنوع از کاربرد زیادی برخوردار است. در ضمن می توان با ورودی های خاص نقشه ها از میزان پراکندگی ماده معدنی، توزیع نور در تونل ها و ... نقشه های ویژه ای تهیه نمود.
به طور کلی توانایی های عمده Surfer  عبارتنداز:
  • نرم افزاری برای ترسیم انواع نقشه های دو بعدی و سه بعدی
  • انواع روشهای شبکه بندی
  • نمایش داده های طبقه بندی شده روی نقشه
  • محاسبه حجم خاکبرداری یا خاکریزی
  • ترسیم واریوگرام
منبع:minepedia.ir