درحالى که دانشمندان به دنبال نشانه اى از وجود حیات در خارج از زمین مى گردند، محققان شیوه اى ابداع کرده اند که مى توان با استفاده از آن، وجود آب مایع را در هرگونه جرم آسمانى کشف کرد.این گروه از دانشمندان با استفاده تلسکوپ، سیاره اى شبیه زمین را از فاصله بسیارى دورى مشاهده کردند که به قول ستاره شناسى به نام کارل ساگان، ‌شبیه "یک نقطه آبى کمرنگ" است.

ستاره شناسان و اخترزیست شناسان با استفاده از ابزارهاى موجود در فضاپیماى ( Deep Impact) شیوه اى را ابداع کردند که مى تواند به دانشمندان بگوید آیا آب مایع که مولفه اصلى حیات محسوب مى شود در چنین سیاره اى یافت مى شود یا خیر."نیکلاس کوان" محقق دانشگاه واشنگتن دراین باره مى گوید: آب مایع بر روى سطح یک سیاره، مهمترین چیزى است که دانشمندان در پى یافتن آن هستند.محققان دانشگاه واشنگتن، موسسه فناورى ماساچوست و مرکز پرواز فضایى گودارد، انحراف رنگى کوچکى از دو رنگ قرمز و آبى را بررسى کردند.آنها رنگ قرمز را توده خاکى و رنگ آبى را نشانه اقیانوس ها تعبیر کردند.دانشمندان نقشه زمین را در رنگ هاى قرمز و آبى تهیه کردند و سپس تعابیر خود را با موقعیت واقعى قاره ها و اقیانوس هاى این سیاره مقایسه نمودند.کوان مجرى این تحقیقات مى گوید: در این سیاره اقیانوس هایى از آب مایع وجود دارد. تصور بر آن است که براى وجود آب مایع در این سیاره، مى بایست سیاره مذکور در منطقه قابل سکونت منظومه ستاره اى خود واقع شده باشد، اما قرار داشتن در منطقه قابل سکونت صرفا به معناى وجود آب مایع نیست
منبع: ایرنا