تولید فولاد خام در واحدهاى فولادسازى کشور در پنج ماهه منتهى به پایان مرداد ماه سال جارى در مجموع به چهار میلیون و 555 هزار و 10 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش نشان مى‌دهد. از کل فولاد خام تولید شده در کشور 49 درصد مربوط به شرکت فولاد مبارکه، 23 درصد فولاد خوزستان، 19 درصد ذوب‌آهن اصفهان و 9 درصد شرکت ملى فولاد ایران است.همچنین در مدت یاد شده میزان تولید محصولات فولادى برابر با چهار میلیون و 46 هزار و 66 تن بود که در این بخش سهم فولاد مبارکه 42 درصد، شرکت ملى فولاد 30 درصد و ذوب‌آهن 28 درصد است.از کل محصولات فولادى تولید شده در سال جارى، یک میلیون و 866 هزار و 574 تن مربوط به تولید ورق، یک میلیون و 352 هزار و 107 تن تولید میلگرد، 814 هزار تن تولید تیرآهن وبیش از 13 هزار تن سایر محصولات فولادى است.همچنین میزان صادرات فولاد در پنج ماهه امسال در مجموع برابر با 533 هزار و 643 تن به ارزش 213 میلیون و 676 هزار دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى 53 درصد افزایش نشان داد.
منبع: ایرنا