صندوق بیمه‌ سرمایه‌گذارى فعالیت‌هاى معدنى هیچ‌گونه محدودیتى براى ارائه تسیهلات به معادن بخش خصوصى ندارد. علیرضا پیراسته‌فر - مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذارى فعالیت‌هاى معدنى - با بیان این مطلب افزود: صندوق مطابق آیین‌نامه داخلى خود فقط ملزم به ارائه خدمات و تسهیلات به معادن بزرگ و کوچک بخش خصوصى است.

وى با بیان این‌که هرگونه حمایت از معادن بزرگ دولتى از سوى صندوق خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تمام اهتمام ما ارائه تسهیلات به معادن کوچک و بزرگ بخش خصوصى است. او خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته صندوق بیمه سرمایه‌گذارى فعالیت‌هاى معدنى با بررسى‌هاى فنى و کارشناسى، تسهیلاتى به مبلغ 78 میلیارد تومان را براى معدنکاران مصوب کرده است. به گفته وى بخشى از این تسهیلات پرداخت شده و براى دریافت مابقى نیز معدنکاران مى‌توانند با مراجعه و پرداخت حق بیمه، نسبت به دریافت آن از بانک‌هاى صنعت و معدن یا ملت اقدام کنند. پیراسته‌فر افزود: این صندوق خود را ملزم به اجراى تمامى تعهدات در قبال معدن‌کاران دانسته و هیچگونه محدودیتى در ارائه تسهیلات به معادن بخش خصوصى وجود ندارد.

منبع: ایسنا