تولید سنگ‌آهن کشور در پنج ماهه منتهى به پایان مرداد امسال در مجموع به 10 میلیون و 420 هزار و 878 تن رسید و 98 درصد هدف پیش‌بینى شده را محقق کرد.میزان استخراج سنگ‌آهن در مدت مذکور برابر با 13 میلیون و 183 هزار و 837 تن بوده که 99 درصد هدف برنامه پیش‌بینى شده را پوشش مى دهد.آمار تولید و استخراج سنگ‌آهن مربوط به شرکت‌هاى سنگ‌آهن مرکزى، چادرملو و گل‌گهر است.

میزان صادرات سنگ‌آهن در پنج ماه منتهى به مرداد سال جارى برابر با یک میلیون و 505 هزار و 373 تن به ارزش 90 میلیون و 81 هزار دلار بود.بر اساس این گزارش ،تولید و استخراج سنگ‌آهن در یک ماهه مرداد 88 به ترتیب به 2 میلیون و 61 هزار و 606تن و 2 میلیون و 215 هزار و 508 تن رسید.میزان فروش داخلى سنگ‌آهن در دوره یاد شده به 6 میلیون و 495 هزار و 369 تن به ارزش 2 تریلیون و 746 میلیارد و 620 میلیون ریال رسید.سهم هر واحد در فروش ریالى سنگ‌آهن در 5 ماهه امسال براى شرکت چادرملو 62 درصد، سنگ‌آهن مرکزى 22 درصد و گل‌گهر 16 درصد است.
منبع: ایرنا